1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Wednesday, June 25, 2008

இயற்பியல் பதிவு தொகுப்பு - 1

இதுவரை, ஒரு துறை அல்லது தலைப்பு சார்ந்த பதிவுகளை எழுதி வந்தேன். அடுத்த முயற்சியாக, கொஞ்சம் கலவையான (Miscellaneous) பதிவுகள் எழுத இருக்கிறேன். இவையும் அறிவியல் சார்ந்தவைதான் என்றாலும், பதிவுகள் தொடர்ந்து கோர்வையாக இல்லாமல், பல திசைகளிலும் (many directions) இருக்கும். தொடக்கத்தில் இயற்பியல், குறிப்பாக குவாண்டம் இயற்பியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் சார்ந்த பதிவாக எழுத ஆரம்பிக்கிறேன். முடிந்தவரை இப்பதிவுகள் சமன்பாடுகள் இல்லாமல் இருக்கும்.

நான் கல்லூரியில் "The Feynman Lectures on Physics" என்ற தலைப்பில் உள்ள மூன்று புத்தகங்களையும், சார்ல்ஸ் கிட்டல் (Charles Kittel) எழுதிய ‘An introduction to Solid State Physics" புத்தகத்தையும், ஸ்டீபன் ஹாகின்ஸ் எழுதிய "A Brief History of time" புத்தகத்தையும் பல வருடங்களுக்கு முன் நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையத்தில் விற்ற மிர் பதிப்பக புத்தகத்தையும் (புத்தகத்தின் பெயர் ஞாபகம் இல்லை) படித்து புரிந்து கொண்டவற்றை ஆதாரமாக வைத்து இப்பதிவுகளை எழுதுகிறேன்.

இவை கதம்பம் போல தொகுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பல பதிவுகளை இன்னமும் எழுதவில்லை. ஒவ்வொரு பதிவும் எழுதியவுடன் இணைப்பு (லின்க்) கொடுக்கப்படும்.

1. ஒளி எவ்வாறு ஒரு திடப்பொருள் (எ.கா. கண்ணாடி) வழி செல்கிறது? பாகம் -1, எதிரொளித்தல்,ஒளிவிலகல், ஒளி உறிஞ்சுதல்(Reflection, Refraction and Absorption)பாகம் -2.

2. மைக்ரோ வேவ் அடுப்பு வேலை செய்யும் விதம் பகுதி-1,பகுதி-2,பகுதி-3.

3. Black Hole (கருங்குழி) பற்றிய விவரங்கள்: அறிமுகம் பகுதி-1: , கருங்குழியின் பண்புகள் பகுதி-2., கருங்குழியின் வித்தியாசமான பண்புகளுக்கு காரணம், பகுதி-3, கருங்குழி - வரலாறு பகுதி-4 .

4. திடப்பொருளின் வெப்ப நிலைபகுதி-1, மின்கடத்தும் திறன்- பகுதி-2,வெப்பம் கடத்தும் திறன் -குவாண்டம் இயற்பியலின் பார்வையில்.

5. டிஜிட்டல் கேமரா அடிப்படைத் தத்துவம் (சாதாரண கேமராவில் இருக்கும் லென்ஸ் பற்றிய விவரங்கள் இதில் இருக்காது)

6. நேனோ தொழில் நுட்பம் பற்றி மேலோட்டமான பதிவு (Nano technology-overview). மற்ற பதிவுகளில், அறிவியல் தொடர்பான கருத்துக்கள் மட்டுமே இருக்கும். நேனோ பதிவில் என் சொந்த சரக்கும் (opinions) இருக்கும்.

7. அலை இயந்திரவியல் (Wave Mechanics) அறிமுகம்-பகுதி-1 , பகுதி-2 , அலை குறுக்கீடு / Interference - ஃபூரியே மாற்றம் / Fourier Transform பகுதி-3, குவாண்டம் இயற்பியலில் அலைப்பண்புகள்-பகுதி-4. அலை இயந்திரவியலைப் படித்த பின்னர், ஹைசன்பர்க் பற்றியும், ஷ்ரோடிங்கர் பற்றியும் படித்தால் கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும்.

8. ஹைசன்பர்க் தத்துவம் - பகுதி -1, பகுதி-2, பகுதி-3.

9. ஷ்ரோடிங்கர் சமன்பாடு - ஷ்ரோடிங்கர் வரலாறு, சமன்பாடு

10. துகள், எதிர்மறை துகள் (particle, anti-particles)

2 comments:

hari said...

dear sir, i read your blog. its very useful one. could you explain me about quantum theorem?

S. Ramanathan said...

Thank you Hari for your visit and comments. If you have any specific questions, please let me know and I will try to answer them.

You don't have to write "sir"!

If you have tamil fonts in your system, you can use it so that most visitors can read your comments easily.