1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Tuesday, November 4, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 32

ஏழாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாம் பகுதி. கருங்குழியில் இருந்து ( நிகழ்வு விளிம்பிற்கு வெளியே இருந்து) எப்படி துகள்கள் வருகின்றன என்பதை மேலும் விளக்கும் பதிவு. சிறிய கருங்குழியிலிருந்து அதிகமாக துகள்கள் வரும் என்பதையும் கேட்கலாம்.


சுமார் 8.2MB, 9 நிமிடங்கள்
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


SNAPDRIVE.NET bht.7.3.mp3

2 comments:

வடுவூர் குமார் said...

இந்த கணினியில் ஸ்பீக்கர் இல்லை,முடிந்தால் பிறகு கேட்கிறேன். :-(

S. Ramanathan said...

நன்றி வடுவூர் குமார் அவர்களே