1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Monday, November 3, 2008

புதிய பிளாக்

அறிவியல், பொருளாதாரம் தவிர பிற விஷயங்கள் எழுத புதிய பிளாக் தொடங்கி இருக்கிறேன். இதில் பெரும்பாலும், என்னிடம் வேலை வாய்ப்பு தேடி வருபவரின் விவரங்கள் இருக்கும். இவை எல்லாம் naukri, monster போன்ற தளங்களில் போடப்பட்டிருந்தாலும், இந்த பதிவுகளில் இருப்பது சென்னையில் வேலை தேடுபவர்களைப் பற்றியது. அதனால், உங்களுக்கு இந்த நபர்களுக்கு ஏற்ற வேலை இருப்பது தெரிந்தால் தொடர்பு கொள்ளவும். உதவிக்கு நன்றி.

2 comments:

வடுவூர் குமார் said...

பலர் பயன்பெறட்டும்.

S. Ramanathan said...

நன்றி வடுவூர் குமார் அவர்களே.